Your address will show here +12 34 56 78
Jeśli zależy Ci na rodzinie oraz na wyspecjalizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to zapraszamy Cię do wsparcia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „EFFATA” przy Stowarzyszeniu Wiara-Rodzina-Życie w Bolesławcu. W tej chwili zbieramy pieniądze na trwający remont budynku, zakup wyposażenia oraz na pokrycie kosztów utrzymania poradni. WPŁAĆ SWÓJ DATEK. Do pracy w poradni gotowa już jest wyspecjalizowana kadra, otwarta i dyspozycyjna, która nie tylko pomaga w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ale przede wszystkim traktuje każdego człowieka z szacunkiem, zrozumieniem i nastawiona jest na dawanie wsparcia i troskę, szczególnie o najbardziej potrzebujących. NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYWRACANIE SENSU I DAWANIE NADZIEI. Poradnia „Effata” będzie udzielać pomocy przy rozwiązywaniu problemów:
  • natury duchowej (np. trudności w wierze, rozeznanie powołania, trudności w modlitwie, wątpliwości sumienia i inne)
  • natury psychologicznej (np. kryzysy emocjonalne, kryzysy rozwojowe, kryzysy związane z utratą dziecka, ADHD, kryzysy osobowościowe, trudności w małżeństwie i rodzinie)
  • związanych z komunikacją w rodzinie, poradnictwem małżeńskim i rodzinnym, dietetyką płodności
  • związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie
  • w zakresie doradztwa zawodowego, logopedii itp.
0