Your address will show here +12 34 56 78
Barbara Makowska

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog. Przyjmuje dzieci, młodzież i dorosłych. Główne obszary jakimi się zajmuje to: zaburzenia emocjonalne, uzależnienia. Jest w trakcie zdobywania certyfikatu we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Dbając o rzetelność i profesjonalne wykonywanie zawodu swoją pracę poddaje stałej superewizji. Aktualnie przyjmuje pacjentów w Poradni dla Rodzin dotkniętych przemocą, uzależnieniem i kryzysem, gdzie pracuje z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami. Dotychczas pomoc świadczyła w formie spotkań indywidualnych: Psychoterapia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, porady wychowawcze, konsultacje dla dorosłych oraz spotkań grupowych: zajęć socjoterapeutycznych, zajęć z elementami treningu koncentracji uwagi oraz treningu uważności, TZA, TUS, warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla rodziców, psychoedukacja oraz zajęcia skierowane na profilaktykę uzależnień oraz zaburzeń emocjonalnych. Studia Magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika, oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek Socjoterapia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Dialog Motywujący w praktyce warsztaty + Superwizja; Praktyka Treningu zastępowania Agresji (ART); Szkolenie Dydaktyk Kompetencji Społecznych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień. Swoje dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobywała w Warszawie i okolicach. Stara się na bieżąco poszerzać swoje umiejętności i wiedzę w zakresie terapii, nie pomijając przy tym rozwoju osobistego. Pracuje integrując różne nurty psychoterapeutyczne tj. psychodynamiczno-psychoanalityczny, poznawczo-behawioralny, analiza transakcyjna, gestalt, bliska jest jest także psychodrama. Prowadzi własny gabinet i pracuje jako pedagog w szkole średniej.

barbara.makowska@effata.wiara.org
Barbara Makowska