Your address will show here +12 34 56 78
Barbara Makowska

Socjoterapeuta​, terapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła studia Magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika, oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunek Socjoterapia. Ukończyła liczne kursy i szkolenia: Dialog Motywujący w praktyce warsztaty + Superwizja; Praktyk Treningu zastępowania Agresji (ART); Szkolenie Dydaktyk Kompetencji Społecznych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej i uzależnień. Dodatkowy blok: Psychopatologia dzieci i młodzieży. Prowadzi własny gabinet i pracuje jako nauczyciel wspomagający w Technikum w Bolesławcu.

barbara.makowska@effata.wiara.org
Barbara Makowska