Your address will show here +12 34 56 78
W poradni Effata można uzyskać pomoc w następujących dziedzinach
Poradnictwo psychologiczne

Psycholog zajmuje się stawianiem diagnozy i leczeniem psychologicznym. Stawia on diagnozę na podstawie bardzo szczegółowego wywiadu z pacjentem i przeprowadzonych testów psychologicznych.Poradnictwo psychologiczne jest to forma pomocy świadczona osobom zdrowym psychicznie, które chwilowo nie radzą sobie z zadaniami rozwojowymi. Głównym zadaniem psychologa jest podkreślanie mocnych stron pacjenta oraz pokazywanie możliwości rozwiązania danego problemu.

Aleksandra Ilczyna

Jest psychologiem, ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Psychologii ogólnej. Odbywała praktyki na oddziale psychiatrii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje poszer...


Więcej informacji

Ola Wyżdowa

Pracuję z ludźmi, którzy mają problemy w związku, pomagam radzić sobie z negatywnymi postawami, niskim poczuciem własnej wartości, lękami, konfliktami wewnętrznymi, kompleksami i innymi problemami.


Więcej informacji
Porada duchowa

Porada duchowa to rozmowa mająca na celu spojrzenie na problem danej osoby z perspektywy wiary. Jest to forma spotkania, podczas którego rozpoznawane są duchowe przyczyny konkretnego stanu emocjonalnego, wewnętrznego.Kierownik duchowy to człowiek umiłowany przez Boga i dobrze znający drogę. Przed nim otwieramy naszą duszę, on zaś staje się naszym nauczycielem, lekarzem, przyjacielem, dobrym pasterzem we wszystkich tych rzeczach, które odnoszą się do Boga. Wskazuje nam możliwe przeszkody, ukazuje cele naszego życia wewnętrznego, abyśmy mogli skutecznie przezwyciężać konkretne trudności i zawsze dodaje nam otuchy. Z Bożą pomocą uczy nas odkrywać nowe horyzonty, budzi głód i pragnienie Boga, które przyczajona oziębłość zawsze chciałaby zgasić.

Ewa Chrobot

Ukończyła Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie, wieloletni pedagog, teolog, specjalista terapii pedagogicznej, edukator oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 28 lat, matka trójki dzieci.


Więcej informacji

Marta Pankiewicz

Doradca Życia Rodzinnego, nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności, katecheta, ukończyła Akademię Komunikacji w rodzinie. W małżeństwie od 21 lat, matka 5 dzieci. Pomoże w budowaniu strategii poprawy relacji między małżonkami; pogłębianiu umiejętności komunikacji i dialogu w ro...


Więcej informacji

Agnieszka Dziedzic

Na co dzień katechizuje dzieci i dorosłych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Prowadziła warsztaty dla Rodziców pomagając im budować dobre relacje z dziećmi i podnosić ich kompetencji wychowawcze. Brała udział w warsztatach Akademii liderów szkół wychowania i komunikacji w rodz...


Więcej informacji

Grzegorz Tyrakowski

Swoją wiedzą i doświadczeniem może wesprzeć w planowaniu i doradzić w problemach wychowania dzieci i młodzieży oraz w wyborze życia zawodowego dla młodzieży szkolnej, wesprze również rodziców w pracy z dzieckiem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym...


Więcej informacji

Paula Janowska

Ukończyła Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu z tytułem magistra teologii oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych o kierunkach: resocjalizacja, socjoterapia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Więcej informacji

Żaneta Zawada

Studiuje Teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ukończyła kurs o specjalności doradca dietetyczny. Zna język holenderski. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pomagała w tworzeniu Polskiej szkoły przyparafialnej w Holandii, gdzie uczyła katechezy dzieci d...


Więcej informacji
Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy To specjalista, który jest świetnie zorientowany w sytuacji na rynku pracy i najnowszych trendach. Jego główne zadanie to pomoc w zaplanowaniu Twojej kariery zawodowej, tak, aby w pełni uwzględniała nasz potencjał, umiejętności i pasje. Warto podkreślić, że doradca, nie tylko pomoże Ci określić Twoje mocne strony i zaproponuje ścieżkę rozwoju, ale także może Ci pomóc w takich kwestiach, jak napisanie CV, dobre przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej czy wzmacnianie pewności siebie.Celem doradztwa jest, bowiem wspomaganie człowieka w samodzielnym osiąganiu przez niego dojrzałości poprzez rozwijanie racjonalności, krytycyzmu i odwagi w ocenie i wyborach. Spotkanie z doradcą może poszerzyć Twoje horyzonty i wskazać nowe możliwości. Pamiętaj jednak, że to tylko pewna propozycja. To, czy nabierze realnych kształtów zależy już tylko od Ciebie.

Grażyna Mysiak

Doradca zawodowy, udzieli informacji i porad o możliwościach kształcenia, szkolenia oraz poszukiwanych zawodach i potrzebach rynku prac. Przygotuje młodzież do planowania kariery zawodowej


Więcej informacji
Logopeda

Logopeda to terapeuta zajmujący się pomocą dla dzieci, młodzieży, z takimi zaburzeniami wymowy, jak np. seplenienie, rotacyzm, jąkanie, terapią dzieci z niedosłuchem, rozszczepem i upośledzeniami w różnym stopniu. Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej.

Sylwia Herbut

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem magistra filologii polskiej oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w zakresie: socjoterapia, zarządzanie oświatą. Na Uniwersytecie Wrocławskiem ukończyła studia podyplomowe logopedyczne oraz uzyskała certyfikat tera...


Więcej informacji
Kim są doradcy życia rodzinnego?

To katolicy świeccy, którzy służą rodzinie. Funkcję taką pełnią osoby, działające na podstawie misji biskupa diecezjalnego. Podstawowym zadaniem doradcy jest pomoc rodzinie poprzez poradnictwo specjalistyczne, dlatego kompetencje doradców są ważne. Wspierają oni rodziny i małżeństwa w dziele wychowania, pomagają rozwiązywać problemy rodzinne i małżeńskie.


Do zadań doradców życia rodzinnego należy wspieranie młodych ludziw przygotowaniu do małżeństwa, ale także pomoc małżeństwom, gdy pojawiają się trudności, konflikty i problemy.


Doradcy życia rodzinnego służą narzeczonym przed ślubem pomocą w:  • rozwiązywaniu trudności w wierze,

  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,

  • przygotowaniu do sakramentu małżeństwa,

  • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,

  • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,

  • planowaniu potomstwa.

Ewa Chrobot

Ukończyła Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie, wieloletni pedagog, teolog, specjalista terapii pedagogicznej, edukator oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 28 lat, matka trójki dzieci.


Więcej informacji

Agnieszka Dziedzic

Na co dzień katechizuje dzieci i dorosłych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Prowadziła warsztaty dla Rodziców pomagając im budować dobre relacje z dziećmi i podnosić ich kompetencji wychowawcze. Brała udział w warsztatach Akademii liderów szkół wychowania i komunikacji w rodz...


Więcej informacji

Grzegorz Tyrakowski

Swoją wiedzą i doświadczeniem może wesprzeć w planowaniu i doradzić w problemach wychowania dzieci i młodzieży oraz w wyborze życia zawodowego dla młodzieży szkolnej, wesprze również rodziców w pracy z dzieckiem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym...


Więcej informacji

Marta Pankiewicz

Doradca Życia Rodzinnego, nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności, katecheta, ukończyła Akademię Komunikacji w rodzinie. W małżeństwie od 21 lat, matka 5 dzieci. Pomoże w budowaniu strategii poprawy relacji między małżonkami; pogłębianiu umiejętności komunikacji i dialogu w ro...


Więcej informacji
Pedagogika

– zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji, należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.


Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.

Ewa Chrobot

Ukończyła Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie, wieloletni pedagog, teolog, specjalista terapii pedagogicznej, edukator oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 28 lat, matka trójki dzieci.


Więcej informacji

Agnieszka Dziedzic

Na co dzień katechizuje dzieci i dorosłych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Prowadziła warsztaty dla Rodziców pomagając im budować dobre relacje z dziećmi i podnosić ich kompetencji wychowawcze. Brała udział w warsztatach Akademii liderów szkół wychowania i komunikacji w rodz...


Więcej informacji

Paula Janowska

Ukończyła Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu z tytułem magistra teologii oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych o kierunkach: resocjalizacja, socjoterapia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Więcej informacji
Terapia

Socjoterapeuta to osoba, która świadczy pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych. Głównym celem socjoterapeuty jest pomoc dzieciom i młodzieży, które najczęściej wychowują się w rodzinach problemowych czy dysfunkcyjnych i przeżywają różnego rodzaju trudności, na przykład mają problemy w nauce, zachowują się agresywnie, nie potrafią nawiązywać kontakty międzyludzkie, są uzależnione od narkotyków i innych używek oraz nie radzą sobie z własnymi emocjami.

Barbara Makowska

Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pedagog. Przyjmuje dzieci, młodzież i dorosłych. Główne obszary jakimi się zajmuje to: zaburzenia emocjonalne, uzależnienia. Jest w trakcie zdobywania certyfikatu we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.


Więcej informacji

Paula Janowska

Ukończyła Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu z tytułem magistra teologii oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych o kierunkach: resocjalizacja, socjoterapia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Więcej informacji

Sylwia Herbut

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem magistra filologii polskiej oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w zakresie: socjoterapia, zarządzanie oświatą. Na Uniwersytecie Wrocławskiem ukończyła studia podyplomowe logopedyczne oraz uzyskała certyfikat tera...


Więcej informacji

Ewa Chrobot

Ukończyła Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie, wieloletni pedagog, teolog, specjalista terapii pedagogicznej, edukator oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 28 lat, matka trójki dzieci.


Więcej informacji
Porady dietetyczne

Dietetyk zajmuje się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka. Dietetyk m.in. uczy zasad zdrowego odżywiania. Pomoże Ci w pierwszych krokach jakie możesz zrobić w trosce o zdrowie ciała i ducha. Twój organizm daje Ci konkretne sygnały – nie przegap ich!


Jesteś tym co zjesz, więc jedz pięknie!

Żaneta Zawada

Studiuje Teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ukończyła kurs o specjalności doradca dietetyczny. Zna język holenderski. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pomagała w tworzeniu Polskiej szkoły przyparafialnej w Holandii, gdzie uczyła katechezy dzieci d...


Więcej informacji