Your address will show here +12 34 56 78
Grażyna Mysiak

Doradca zawodowy, udzieli informacji i porad o możliwościach kształcenia, szkolenia oraz poszukiwanych zawodach i potrzebach rynku prac. Przygotuje młodzież do planowania kariery zawodowej. Zbada preferencje zawodowe. Pomoże młodzieży nabyć umiejętność aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobyć wiedzę i umiejętność umożliwiające podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia bądź uruchomienie własnej działalności.

grazyna.mysiak@effata.wiara.org
Grażyna Mysiak