Your address will show here +12 34 56 78
Maja Slenczka
Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologii ogólnej na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej człowieka dorosłego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pracuje na oddziale psychiatrii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. W pracy z pacjentem wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych szkoleniach i kursach. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych i ich rodzinami.

Jej praca w Poradni Effata jest współfinansowana przez Urząd Miasta Bolesławiec w ramach "wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 2021"

maja.slenczka@effata.wiara.org
Maja Sadczuk