Your address will show here +12 34 56 78
Mogą i chcą Ci pomóc

o. Dominik Bochenek SP

Teolog, kierownik duchowy. Katecheta i duszpasterz w Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Bolesławcu. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu JP II w Krakowie, Szkoły dla Spowiedników oraz Studiów Podyplomowych Nauk o Rodzinie. Doradca Życia Rodzinnego.


Więcej informacji

o. Dawid Borkowski SP

Wikariusz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Polkowicach, katecheta w Katolickiej Szkole Podstawowej w Polkowicach. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu JPII w Krakowie. Student Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku „Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe”.


Więcej informacji

ks. Roman Charkot

Wikariusz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu, katecheta w ZSHiU i ZSM w Bolesławcu. Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.


Więcej informacji

Ewa Chrobot

Ukończyła Akademię Liderów Szkół Wychowania i Komunikacji w Rodzinie, wieloletni pedagog, teolog, specjalista terapii pedagogicznej, edukator oświaty. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W małżeństwie 28 lat, matka trójki dzieci.


Więcej informacji

Agnieszka Dziedzic

Na co dzień katechizuje dzieci i dorosłych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Prowadziła warsztaty dla Rodziców pomagając im budować dobre relacje z dziećmi i podnosić ich kompetencji wychowawcze. Brała udział w warsztatach Akademii liderów szkół wychowania i komunikacji w rodz...


Więcej informacji

Sylwia Herbut

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski z tytułem magistra filologii polskiej oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w zakresie: socjoterapia, zarządzanie oświatą. Na Uniwersytecie Wrocławskiem ukończyła studia podyplomowe logopedyczne oraz uzyskała certyfikat tera...


Więcej informacji

Barbara Makowska

Socjoterapeuta, terapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Ukończyła studia Magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w specjalności: pedagogika społeczno-opiekuńcza i andragogika, oraz studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specja...


Więcej informacji

Grażyna Mysiak

Doradca zawodowy, udzieli informacji i porad o możliwościach kształcenia, szkolenia oraz poszukiwanych zawodach i potrzebach rynku prac. Przygotuje młodzież do planowania kariery zawodowej


Więcej informacji

Marta Pankiewicz

Doradca Życia Rodzinnego, nauczyciel Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności, katecheta, ukończyła Akademię Komunikacji w rodzinie. W małżeństwie od 21 lat, matka 5 dzieci. Pomoże w budowaniu strategii poprawy relacji między małżonkami; pogłębianiu umiejętności komunikacji i dialogu w ro...


Więcej informacji

o. Piotr Różański SP

Socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny. Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Więcej informacji

Maja Sadczuk

Pracuje na oddziale psychiatrii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. W pracy z pacjentem wykorzystuje wiedzę zdobytą na licznych szkoleniach i kursach. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoa...


Więcej informacji

Grzegorz Tyrakowski

Swoją wiedzą i doświadczeniem może wesprzeć w planowaniu i doradzić w problemach wychowania dzieci i młodzieży oraz w wyborze życia zawodowego dla młodzieży szkolnej, wesprze również rodziców w pracy z dzieckiem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym...


Więcej informacji

Kamila Wojciów

Pedagog specjalny, nauka tańca izraelskiego, zajęcia wyrażające emocje, opiekun medyczny, uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach. Może prowadzić zajęcia kulinarne, taneczne, teatralne i plastyczne pomagające wyrażać emocje, odkryć swoją tożsamość, odbudować poczucie własnej wartości d...


Więcej informacji

Żaneta Zawada

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pomagała w tworzeniu Polskiej szkoły przyparafialnej w Holandii, gdzie uczyła katechezy dzieci dwujęzyczne. Obecnie uczy w przedszkolu religii. Prywatnie jest żoną i matką, razem z mężem są też rodziną zastępczą i adopcyjną....


Więcej informacji

Paula Żądło

Ukończyła Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu z tytułem magistra teologii oraz Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych o kierunkach: resocjalizacja, socjoterapia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Więcej informacji

Urlop

DO 1 SIERPNIA 2021 REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW JEST MOŻLIWA TYLKO PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. PRZYCISKI 'Umów się na wizytę'

SMS

Poza godzinami dyżuru telefonicznego można skontaktować się za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer +48 507 285 850

Dyżur telefoniczny

pod numerem +48 507 285 850 – wtorki w godz. 10:00 – 11:00 – środy w godz. 20:00 – 21:00 – czwartki w godz. 20:00 – 21:00