Your address will show here +12 34 56 78
Żaneta Zawada

Studiuje Teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Ukończyła kurs o specjalności doradca dietetyczny. Zna język holenderski. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Pomagała w tworzeniu Polskiej szkoły przyparafialnej w Holandii, gdzie uczyła katechezy dzieci dwujęzyczne. Obecnie uczy w przedszkolu religii. Prywatnie jest żoną i matką, razem z mężem są też rodziną zastępczą i adopcyjną. Należy do Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „MIEĆ RODZINĘ”. Służy pomocą w trudnościach związanych z zakładaniem rodziny, wychowaniem dzieci oraz adopcją, a także udziela porad w zakresie dietetyki. Chętnie odpowie na wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego.

zaneta.zawada@effata.wiara.org
Żaneta Zawada