Your address will show here +12 34 56 78
Aleksandra Ilczyna

Jest psychologiem, ukończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Psychologii ogólnej. Odbywała praktyki na oddziale psychiatrii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje poszerza w ramach szkoleń, konferencji oraz wykładów.
Interesuje się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi skupiając się na wzmocnieniu kompetencji emocjonalno-społecznych, ustaleniem przyczyn zachowań niepożądanych oraz rozwijaniem poczucia własnej wartości u młodzieży jak i dorosłych.

aleksandra.ilczyna@effata.wiara.org
Aleksandra Kogut