Your address will show here +12 34 56 78
Grzegorz Tyrakowski

Ukończył jednolite studia magisterskie z tytułem magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie, studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych o kierunkach: pedagogika specjalna – rewalidacja oraz zarządzanie w oświacie i wiele szkoleń z pedagogiki specjalnej. Jest Doradcą Życia Rodzinnego, nauczycielem Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności, katechetą i nauczycielem zajęć technicznych w szkole podstawowej.
W pracy, społeczeństwie i wolontariacie jest Radnym Rady Miasta w Węglińcu, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracuje w zespole interdyscyplinarnym przy MGOPS w Węglińcu, Liderem Odnowy Dolnośląskiej Wsi Ruszów, Radnym Rady Sołeckiej w Ruszowie, członkiem Rady Parafialnej, członkiem parafialnego Koła Caritas oraz odpowiedzialnym za wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Ruszowie.
Swoją wiedzą i doświadczeniem może wesprzeć w planowaniu i doradzić w problemach wychowania dzieci i młodzieży oraz w wyborze życia zawodowego dla młodzieży szkolnej, wesprze również rodziców w pracy z dzieckiem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym, pomoże wybrać i omówić metodę naturalnej płodności, rozwiązać problem uzależnień i przemocy w rodzinie.

grzegorz.tyrakowski@effata.wiara.org
Grzegorz Tyrakowski